preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj

Eksperimentalno provođenje u 8. razredu

Posjetili smo Sajam poslova i Ured državne uprave Krapinsko-zagorske županije

Autor: Administrator , 15. 3. 2015. 17:36

Učenici 8. razreda u petak, 6. ožujka, posjetili su u Krapini manifestaciju Dan profesionalnog usmjeravanja i Sajam poslova 2015., te Ured državne uprave Krapinsko-zagorske županije.

U sklopu Dana profesionalnog usmjeravanjaSajma poslova 2015. posjetili smo štandove na kojima su se prezentirale sve srednje škole na području Županije. Svaka srednja škola u sklopu svog izložbenog dijela imala je osim predstavljanja škole i prezentaciju zanimanja i alata ili pak radionice kojima je budućim učenima približila djelatnost svoje škole.

Učenici su mogli razgovarati s učenicima i  profesorima, a  dijelile su se i brošure s opisom zanimanja i srednjoškolskih programa koje postoje u sklopu svake srednje škole.

Za učenike su bile organizirane radionice Kako odabrati školu/ zanimanje, te besplatno korištenje računalnog programa Moj izbor

Nakon Sajma poslova, uputili smo se u sjedište Krapinsko-zagorske županije, u Ured državne uprave. Ondje nas je dočekao gospodin Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

Poslije srdačnih riječi dobrodošlice, gospodin Lamot nas je upoznao s općim podatcima vezanim uz Županiju.

Iza općih podataka uslijedili su podatci vezani uz organizaciju i ustrojstvo županijske vlasti.

 Saznali smo:

 • imena i prezimena obnašatelja dužosti župana, zamjenice župana za društvene djelatnosti i zamjenika župana za gospodarstvo (gospodin Željko Kolar, gospođa Jasna Petek, gospodin Anđelko Ferek-Jambrek),
 • funkciju župana kao nositelja izvršne vlasti i Županijske skupštine kao nositelja zakonodavne vlasti,
 • da se župan i zamjenici župana biraju na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine,
 • da se redoviti izbori župana održavaju svake četvrte godine, istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave,
 • da izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske (mandat župana i njihovih zamjenika može prestati i prije isteka četverogodišnjeg mandata, pa se u tom slučaju provode prijevremeni izbori),
 • da su sjednice Županijske skupštine javne (sjednice se održavaju po potrebi, najmanje jedanput u tri mjeseca),
 • da Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije ima predsjednicu gospođu Vlastu Hubicki i  2 potpredsjednika,
 • da Županijsku skupštinu čini 41 član i članica,
 • da se županijski poslovi dijele na sljedeće upravne odjele:
 1. Ured župana
 2. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
 3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
 4. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
 5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 6. Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
 7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
 8. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 9. Jedinica za unutarnju reviziju,
 • da se Ured državne uprave Krapinsko-zagorske županije sastoji se od 4 službe:
 1. Služba za zajedničke poslove
 2. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
 3. Služba za društvene djelatnosti
 4. Služba za opću upravu,
 • da je sjedište Ureda i službi u Krapini, ali postoji i pet pomoćnih  ispostava diljem Županije, u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru,
 • da je važan zakonski akt Pravilnik o unutarjem redu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji kojeg se svi zaposlenici trebaju pridržavati.

Poslije svega viđenog i odslušanog, okrijepili smo se ićem i pićem, te veselo krenuli put Tuhlja.

Pripremili:
Natalija Knezić Medvedec, prof.
Augustin Knežić, prof.
 

 

 [više]

Gostovanje saborske zastupnice gospođe Dunje Špoljar

Autor: Administrator , 22. 2. 2015. 10:50

U ponedjeljak, 16. veljače, našu je školu posjetila saborska zastupnica gospođa Dunja Špoljar. Tema koju je prezentirala bila je vezana uz Hrvatski sabor. A, Hrvatski sabor je sastavni dio ishoda učenja kurikuluma eksperimentalnog izbornog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja u 8. razredu. Prema tome, osmaši, a ujedno i po dvoje učenika iz šestog i sedmog razreda koji se pripremaju za natjecanje Koliko poznaješ Hrvatski sabor mogli su na zoran način dobiti ključne informacije o gore spomenutoj temi.

Predavačica je u lijepo prezentiranom uvodnom dijelu, djeci na primjeren način, ukazala na važnost cjeloživotnog permanentnog učenja (usavršavanja) uz posebnu napomenu da sebi nikada ne postavljaju granice (zapreke) koje bi ih usporavale i sputavale. Ostvarenje „snova“ je moguće, ali samo uz veliki trud, rad i neodustajanje. Ujedno je napomenula i važnost multitaskinga (obavljanje više poslova odjednom) kao sastavnog dijela života današnjih generacija uz sve složenije zahtjeve modernoga tržišta rada za takvim načinom poslovanja.

Djeca su prokomentirala da bi i njihovi roditelji obavezno trebali čuti uvodni dio navedenog predavanja.

Nakon uvodnog dijela uslijedio je glavni dio. Uslijedile su informacije vezane uz:

 • pojam i broj izbornih jedinica (Krapinsko-zagorska županija pripada trećoj izbornoj jedinici uz Varaždinsku i Međimursku),
 • imena i prezimena zastupnika treće izborne jedinice (s napomenom da je gospođa Dunja Špoljar jedina predstavnica Krapinsko-zagorske županije u Hrvatskom saboru),
 • načine izbora,
 • glavne funkcije Hrvatskog sabora uz neizostavne klubove zastupnika i odbore,
 • prelazak prijedloga zakona (nacrta zakona) u zakonski akt,
 • Poslovnik Hrvatskog sabora,
 • dobnu i obrazovnu strukturu sabornika (najveći postotak zastupnika, njih 49%, je između 50. i 60. godine starosti i najveći broj ih ima visoku stručnu spremu),
 • sve ono što ulazi u posao saborskog zastupnika (ne samo prisustvovanje sjednicama Hrvatskog sabora, već i rad u ministarstvima, Županiji, te  direktna komunikacija s građanima i rješavanje njihovih problema…),
 • trajanje dnevnog radnog vremena saborskih zastupnika,
 • raspored zasjedanja Hrvatskog sabora na godišnjoj i tjednoj razini,
 • odnos žena i muškaraca u saboru (39 žena i 112 muškaraca), te u klubovima i odborima,
 • zakon o  propisanoj rodnoj kvoti prilikom organiziranja izbora (na svakoj izbornoj listi mora biti najmanje 40% žena i 40 % muškaraca), te
 • suradnju Hrvatskog sabora s ostalim parlamentima na europskoj i svjetskoj razini.

Učenici su prema potrebi uključivali se u zastupničino izlaganje postavljanjem svojih pitanja. Izjavili su da je ovakav način učenja za njih vrlo zanimljiv i produktivan, jer ne zahtjeva klasične metode rada dolaska do novih životnih spoznaja.

Na kraju izlaganja gospođi Dunji Špoljar poklonili smo maleni dar, rad učenika tuheljske školske zadruge Kotaček, u znak pažnje i zahvale na poklonjenom nam njezinom vremenu i trudu.

 

Pripremio:
Augustin Knežić, prof.
 

 

 [više]

Posjet Općini

Autor: Administrator , 27. 1. 2015. 09:35

Provodeći Eksperimentalni izborni programa Građanskog odgoja i obrazovanja posjetili smo 16. siječnja 2015. godine nama najbližu jedinicu lokalne samouprave, Općinu Tuhelj. Cilj nam je bio iskustveno spoznati kako funkcionira Općina, te uočiti komparativne sličnosti i različitosti s institucijom zvanom škola.

U Općini nas je dočekao zamjenik načelnika gospodin Mladen Hercigonja, koji nam je na vrlo jasan, precizan i sažet način objasnio sljedeće:

·         koje značenje ima Općina (razlog postojanja općina na razini cijele Republike Hrvatske),

·         tko je nositelj zakonodavne vlasti u Općini,

·         tko obnaša njezinu izvršnu vlast,

·         kako je ustrojena Općina,

·         koji su zakonski akti nužni da bi Općina učinkovito djelovala,

·         koja su to pomoćna tijela koja svojom djelatnošću doprinose napretku Općine,

·         koje se mjere provode u cilju  poboljšanja njezine demografske slike,

·         koje se mjere provode u cilju socijalne osviještenosti pružanja pomoći starijim osobama i onima nemoćnim,

·         koje su mjere poduzete u cilju unaprjeđivanja komunalne infrastrukture,

·         te koji sve planovi predstoje u cilju buduće modernizacije i humanizacije života u Općini.

Učenici su zainteresirano slušali izlaganje gospodina Hercigonje, te mu na kraju postavljali pitanja koja su ranije pripremili u školi.

Nakon obavljenog intervjua s ostalim djelatnicima Općine, te nakon zahvale na pruženom gostoprimstvu i vremenu utrošenom na širenju naših spoznaja, uputili smo se natrag u školu znajući da ćemo na sljedećim nastavnim satovima napraviti sintezu onog što smo čuli (naučili), te naučeno primijeniti u cilju izdvajanja onog što je zajedničko, a što različito u načinu ustroja i djelovanja Općine i Škole (jedinica lokalne samouprave i svih škola naše Republike Hrvatske).

Pripremio:
Augustin Knežić

 

 [više]

GOO

Autor: Administrator , 27. 1. 2015. 09:28

Naša je škola ušla u kvotu od 34 škola koje u školskoj godini 2014./2015. provode Eksperimentalni izborni program Građanskog odgoja i obrazovanja u 8. razredu osnovne škole. Građanski odgoj i obrazovanje provodi se u našoj školi od 2004. godine Projektom građanin, 2008./2009. godinu uvršten je u godišnji plan i program škole, a donošenjem Nacionalnog okvirnog kurikuluma 2010. godine postao je dio školskog Kurikuluma. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 12. rujna 2014. godine donijelo je rješenje kojim je odobreno provođenje Eksperimentalnog izbornog programa Građanskog odgoja i obrazovanja u  8. razredu u našoj školi.

Eksperimentalni program GOO-a pohađa svih šesnaestero učenika osmog razreda naše škole. Učenici u okviru 35 školskih sati uče o tome što je vlast, koja je uloga vlasti, koja su prava i odgovornosti građana u demokraciji, te na koji ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti. Nastava je započela 7. studenog  2014. godine uvodnim satom na kojem su se učenici izjasnili što očekuju od novog izbornog nastavnog predmeta. Inače, nastava je organizirana u blok satovima i održava se svakog drugog petka 7. i 8. sat.

Organizirana je i na načelu da učenici budu nositelji nastavnog procesa, da neposrednom iskustvenom metodom kritički promišljaju svijet oko sebe i da na temelju logičkog zaključivanja i iskustvenog doživljaja uoče ono što je bitno, te na temelju toga sintetički grade svoja znanja.

 Pripremio:
Augustin Knežić

 

 [više]

 Korisni linkovi
izreke

"Onaj tko se usudi poučavati nikada ne smije prestati učiti."

(John Cotton Dana)

"Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki."

(Aristotel)

"Učitelj - zanimanje koje poučava sva druga zanimanja."

(Anonimni autor)

CMS za škole logo
Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj / Tuhelj 54, HR-49215 Tuhelj / os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr / ured@os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr
preskoči na navigaciju