preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj

 > Natječaji
N A T J E Č A J I

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

  1. Defektologa-logopeda – 1 izvršitelj - određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Tekst natječaja se nalazi niže u prilogu.

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

  1. Učitelj/ica Hrvatskog jezika – 1 izvršitelj - određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Tekst natječaja se nalazi niže u prilogu.
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

                OPĆINA TUHELJ

OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA

                    T U H E LJ

 

KLASA: 003-01/18-01/15

URBROJ: 2135/03-380-27/18-03

Tuhelj, 21.11.2018.

 

Na temelju članka 71. Statuta Osnovne škole Lijepa naša, Školski odbor na sjednici 21.11.2018. godine donosi:

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Na temelju provedenog natječaja za radno mjesto RAVNATELJA/ICE ŠKOLE, jedan izvršitelj, na vrijeme od 5 godina, puno radno vrijeme, objavljenog 26.10.2018. godine u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Lijepa naša, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Lijepa naša, izabrana je

 

 

SNJEŽANA ROMIĆ

 (MAGISTRA PRIMARNOG OBRAZOVANJA)

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Lijepa naša, kao i dostaviti svakom kandidatu koji je sudjelovao u natječaju.

 

Odluka o imenovanju ravnatelja/ice Škole (KLASA: 003-01/18-01/15, URBROJ: 2135/03-380-27/18-02, dalje: Odluka) stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o imenovanju ravnatelja/ice zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu u Zlataru.

 

 

 

 

 

 

 

           Predsjednik  Školskog odbora:

                                                                                                Danijel Sporiš

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

                OPĆINA TUHELJ

OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA

                    T U H E LJ

 

KLASA: 003-01/18-01/15

URBROJ: 2135/03-380-27/18-02

 

Tuhelj, 21.11.2018.

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18., dalje: Zakon) i članka 67. Statuta Osnovne škole Lijepa naša, (dalje u tekstu: Statut), Školski odbor Škole, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2018. godine donosi:

 

O D L U K U

O  IMENOVANJU  RAVNATELJA/ICE  ŠKOLE

 

SNJEŽANA ROMIĆ, magistra primarnog obrazovanja imenuje se ravnateljicom Osnovne škole Lijepa naša, na vrijeme od pet godina s danom 01.01.2019. god.

 

 

Obrazloženje

 

 

Školski odbor Osnovne škole Lijepa naša, raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  Škole.

 

Natječaj je objavljen dana 26.10.2018. god. u  Narodnim novinama, web stranici te oglasnoj ploči Škole.

 

U natječajnom roku zaprimljene su prijave tri (3) kandidata. Školski odbor je na sjednici od

12.11.2018. godine utvrdio listu kandidata za izbor ravnatelja/ice, koja je objavljena na oglasnoj ploči Škole. U roku su sazvane i održane sjednice Skupa radnika, Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja.

 

Na sjednicama Skupa radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja provedeno je tajno glasovanje i donesena su stajališta o kandidatu za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole. Pisani zaključci sa sjednica dostavljeni su Školskom odboru.

 

U provedenom natječajnom postupku utvrđeno je da Snježana Romić ispunjava natječajne uvjete te ju je Školski odbor na sjednici održanoj 21.11.2018. god. javnim glasovanjem izabrao za ravnateljicu škole.

 

Odluka o imenovanju ravnatelja/ice Škole (dalje: Odluka) zajedno sa svom natječajnom dokumentacijom imenovane kandidatkinje te zapisnicima i zaključcima s održanih sjednica, dostavljaju se Ministarstvu znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo) te Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, odnosno ukoliko ministrica ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

 

Glede navedenoga Školski odbor odlučio je kao u izreci ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o imenovanju ravnatelja/ice zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu u Zlataru.

 

           Predsjednik  Školskog odbora:

                                                                                                Danijel Sporiš

 


Korisni linkovi
izreke

"Onaj tko se usudi poučavati nikada ne smije prestati učiti."

(John Cotton Dana)

"Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki."

(Aristotel)

"Učitelj - zanimanje koje poučava sva druga zanimanja."

(Anonimni autor)

CMS za škole logo
Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj / Tuhelj 54, HR-49215 Tuhelj / os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr / ured@os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr
preskoči na navigaciju