preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj

 > O školi
Povijest

 

 

                                              POVIJEST ŠKOLE

 

                                         ŠKOLA U 19. STOLJEĆU

 

             Iako o tome ne svjedoče pisani izvori iz usmene predaje saznajemo da se škola u Tuhlju oko 1836. godine nalazila u malenoj kapeli pokraj kapele Svetog Josipa nad Tuhljem. Bilježnik Varović bio je ujedno i učitelj. Kako je prostor bio poprilično skučen,oko 1840. kupljena je drvena zgrada u Pristavi,na mjestu gdje se danas nalazi gospodarski objekt obitelji Kroflin.

    Budući da se broj učenika konstantno povećavao, zgrada je postala premala. Stoga je općina zgradu prodala te sagradila novu drvenu zgradu škole pored crkve. Svečano otvorenje bilo je 1847. godine. Prvi učitelj u novoj školi bio je Fabijan Milan, koji je uz stan i plaću imao i nešto zemlje. Nastavu su pohađali i djevojčice i dječaci, a nastava je bila poludnevna.Od godine 1876. počinje se voditi školska spomenica koja predstavlja najvažniji povijesni izvor za prošlost naše škole.

      Kako je broj djece svake godine bivao sve veći, 1888.godine se počelo raditi na podizanju veće školske zgrade. Nova zgrada počela se graditi u Kolovozu, a dovršena je u rujnu 1889. godine. Cijena izgradnje iznosila je 11000 tadašnjih forinti. Velika svečanost blagoslova nove školske zgrade održana je 6.travnja 1891.godine. Predavanja su počela 1.listopada, a učitelj je bio stanoviti Zvonimir H. Školska knjižnica se prvi put spominje 1890.god., a imala je 98 svezaka. Iste godine dolazi do promjene školskog područja jer su se sela Kumrovec, Brezje, Dugnjevec, Razvor, Risvica, Škrnik i Velinci odvojili, te u Kumrovcu otvorili novu školu.

     Godine 1893. školski odbor zaključio je da se uz školsku zgradu sagrade i potrebne gospodarske zgrade, iz čega možemo zaključiti da je već i tada vođena briga o urednom funkcioniranju škole.

    Iste godine se po prvi puta spominje broj učenika (344), a također i nastava izvan škole. Naime, učenici drugog i četvrtog razreda išli su na izlet  na brdo Japicu. Drugi Razred obrađivao je temu šuma, a četvrti gradivo o Hrvatskom zagorju.

 

  ŠKOLA U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA

     U prvim desetljećima 20.stoljeća broj učenika rapidno raste,tako da se škola konstantno suočavala s problemom nedostatka prostora. Školske godine 1913./1914. bilo je upisano čak 986 učenika. Usporedbe radi, danas naša škola broji svega 158 učenika.

    Školske godine 1920./1921. za upis je bilo rekordnih 1077 djece,ali nisu svi mogli polaziti školu zbog nedostatka prostora. Osim kroničnog nedostatka prostora,veliki problem predstavljale su epidemije bolesti «dobrac», griža i pjegavi tifus, koje su nemalokad znale odnositi i žrtve. Položaj učitelja počeo se poboljšavati, a 23.srpnja 1919. god. Ministarski savjet zaključio je da svi učitelji postaju državni činovnici.

   Godine 1922. u Pristavi u kući Stjepana Matečića otvorena je jednorazredna osnovna škola, a prva učiteljica bila je Milka Šurina iz Tuhlja. Iste godine u Tuhlju je osnovana čitaonica koja je bila smještena u prizemlju stana Marije Pukljak .

     Školske godine 1926. /1927. školski odbor odlučio je da se ukine škola u Pristavi, a  škola u Tuhlju proširi u četverorazrednu. Odlukom Oblasnog odbora iz Zagreba 1928. nadograđene su još dvije učionice, a cijele zgrada je obnovljena.

    Početkom tridesetih godina, budući da je bio velik broj učenika, nastava se odvijala u dvije smjene – prijepodne i poslijepodne.U to vrijeme u školi djeluje pomladak Crvenog križa

«Sokol», te pjevačko društvo «Naša Lipa». Za Majčin dan priređivana je priredba kojoj je prisustvovalo mnoštvo posjetitelja.

       U vrijeme drugog svjetskog rata ni Tuhelj nisu zaobišli glad i neimaština. U školi su česte kadrovske promjene, novi učitelji nemaju stanove, te jedva čekaju da napuste Tuhelj. U školskoj godini 1942/1943.plaće su male, skupoće velike, a obuka je prekinuta zbog pomanjkanja ogrijeva.

 

 

ŠKOLA U RAZDOBLJU 1945.-1990.

     Nakon završetka drugog svjetskog rata škola dobiva ime „OŠ Rudolf  Kroflin“, po  heroju NOB-a iz Lenišća. Sredinom pedesetih godina škola polako ali kontinuirano napreduje. S radom je započela školska radionica u kojoj su se izrađivala nastavna sredstva. Formiran je i tamburaški zbor koji je postizao dobre rezultate, a vodio ga je Petar Kutnjak. Školske godine 1956./1957. učenici osmog razreda prvi put odlaze na Maturalno putovanje u Split, gdje su se zadržali nekoliko dana.

    Godinu dana kasnije uz nastavu su formirane i slobodne aktivnosti u koje je bio uključen velik broj učenika. U peti razred je prvi put uveden strani jezik – njemački. Slijedeće školske godine nabavljena je lektira u vrijednosti od 30000 dinara. Osnovana je dječja knjižnica, a zanimljivo je da se za svaku posuđenu knjigu plaćalo 5din. Na taj način skupljeno je 5000din, iz kojih je nabavljena nova lektira.

     U ovo vrijeme datira i važan događaj kojeg svakako treba spomenuti, a to je elektrifikacija Tuhlja, 26.08.1959.god.

    Školske godine 1960./1961. uveden je novi nastavni predmet, domaćinstvo, no, problem je bio nedostatak adekvatnog prostora za rad. Godina dana kasnije školska radionica je opremljena, a i školsko igralište je dovršeno.

    Stara školska zgrada bila je vrlo loša: krov je prokišnjavao,podovi i prozori bili su dotrajali, sanitarni čvor bio je u raspadanju, baš kao i školski namještaj. Zato je školske godine  1962/1963. nabavljen polovni namještaj iz Zagreba za sve učionice.

    U školskoj godini 1965/1966. u školi su se za ispitivanje i provjeravanje znanja prvi puta primijenili testovi znanja.

    Za vrijeme školskih praznika 1968. napravljen je važan iskorak za školu, budući da je asfaltirana glavna cesta u Tuhlju. Od te godine nastava se obavlja samo u školskoj zgradi koja je adaptirana, a drugi dio je preuređen za stanove prosvjetnih radnika.

    Školske godine 1969./1970. dovršen je sanitarni čvor, te je počela izgradnja košarkaškog igrališta. Nabavljen je grafoskop, dva televizora,  a škola je i napokon dobila telefon.

     Kako je školska zgrada, ionako dotrajala, još dodatno stradala u potresu 1974.god., a kredit za izgradnju nove zgrade nije dobiven, 1975.god. počela je adaptacija postojeće zgrade.. Zamijenjena je podna konstrukcija na prvome katu, promijenjeni su su prozori, fasada je obojena, uređeno je krovište, pregrađene su dvije učionice a rekonstruirane su i električne instalacije.

     Rad škole u ovo vrijeme možda najbolje opisuje ocjena prosvjetnog savjetnika prof. Oreškovića, koji je konstatirao da su „uvjeti rada loši, a rezultati u odnosu na uvjete rada dobri“.

    U školskoj godini 1978./1979. završeno je asfaltiranje igrališta,te je u lipnju 1979. škola priključena na vodovodnu mrežu.

Iste godine škola dobiva od republičkog odbora diplomu za estetsko uređenje odgojno-obrazovnih ustanova.

     Uz veliko zalaganje direktora škole Vilima Pojaveršeka,7.03.1981.god. započela je izgradnja nove školske zgrade. Predviđene su četiri specijalizirane učionice, školska knjižnica, kabinet za biologiju, kemiju i fiziku, kabinet ONO, tri kabineta za nastavnike, školska kuhinja, blagavaonica, prostor za više svrha.

    Na Dan škole 1982.god. svečano je otvorena nova školska zgrada. Iste godine direktorica škole postaje Mara Podjaveršek.

   U školskoj godini 1989./1990., uz stogodišnjicu škole, počela je izgradnja centralnog grijanja koje je dovršeno slijedeće godine.

 

 OŠ LIJEPA NAŠA TUHELJ

     U školskoj godini 1990./1991. uvodi se vjeronauk kao izborni predmet, a nastavu izvodi mjesni župnik vlč. Zlatko Tržok.

    U rujnu 1991.god. škola pod svoje okrilje prima velik broj učenika prognanika iz cijele Hrvatske, čiji se broj kretao od 50 do 70. U školi je organizirano skupljanje potrebnih udžbenika i ostalog pribora za učenike.

     U kolovozu 1992.god. škola dobiva ime koje i danas nosi Lijepa naša Tuhelj.

U jesen te godine školu pohađaju i učenici izbjeglice iz BiH. Treba također spomenuti, da u ratno vrijeme u školi radi i određeni broj nastavnika koji su sklonište od ratom zahvaćenih prostora Hrvatske i BiH pronašli u Tuhlju.

    U školskoj godini 1993./1994. asfaltirano je školsko dvorište. Uvodi se ranije učenje njemačkog jezika,te drugi strani jezik – engleski. Godine 1997. prvi put se u školi zapošljava stručni suradnik – pedagog na pola radnog vremena.

     Ni u 21.st. škola ne posustaje u svojem razvoju. Tako je 2002./2003. prvi put organiziran prijevoz za učenike. Prijevoz  je olakšao dolazak učenika u školu, koji su prije pretežno bili pješaci.

Godine 2005. ravnateljica škole postaje dotadašnja stručna suradnica, prof. Natalija Knezić-Medvedec. Od iste godine škola nosi UNICEF- ovu titulu škole bez nasilja. Školsku godinu 2006./2007. obilježilo je eksperimentalno uvođenje Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS) u školu.

 HNOS je donio veću povezanost i interakciju, potaknuo znatiželju i radost za istraživanjem, izradu projekata i prezentacija uz korištenje suvremene opreme kroz međusobnu komunikaciju i timski rad. Za potrebe održavanja nastave prema HNOS-u škola je početkom 2006. dobila nastavnu opremu u vrijednosti 50000kn.

     Početkom drugog polugodišta škola je dobila odobrenje za zapošljavanje na pola radnog vremena stručnog suradnika – knjižničara. Od iste se godine školski časopis „Iskrica“ tiska u 300 primjeraka, te svaka obitelj učenika dobiva primjerak časopisa besplatno.

     Školske godine 2006./2007. stigao je novi namještaj za učenike u svim učionicama, čiju nabavu je omogućila općina uz pomoć županije. Postavljena su dva nova košarkaška koša u sklopu akcije „1000 koševa za 1000 škola“. Uređen je i renoviran sanitarni čvor, promijenjen namještaj u školskoj kuhinji i pojačana vanjska rasvjeta. Nabavljena je nastavna oprema u vrijednosti 100 000kn, pomoću koje se upotpunila oprema kabineta za prirodu, biologiju, kemiju, fiziku, matematiku, povijest i zemljopis, učionice razredne nastave, te knjižnice.

     Uz pomoć stolnoteniskog kluba renovirana je učionica Tjelesne i zdravstvene kulture, doniran je jedan, a  posuđena su još četiri stola za stolni tenis.

    Godine 2007. škola je dobila odobrenje za zapošljavanje stručnog suradnika defektologa, na pola radnog vremena. Školska godina 2007./2008. započela je polaganjem kamena temeljca za sportsku dvoranu, te početkom njene izgradnje.

  U 2009. dvorana je završena, a njeno otvaranje i stavljanje u funkciju očekuje se vrlo skoro.

     Potrebno je naglasiti da je kroz  sve ove godine velik broj učenika uspješno sudjelovao na različitim općinskim, međuopćinskim, županijskim, državnim  i međudržavnim natjecanjima, gdje su učenici zajedno sa svojim učiteljima  s ponosom pronosili ime našeg mjesta i naše škole, koja eto, postoji već više od 120 godina.

 

 

                                                                        Knjižničar Davor Žažar, prof.

 

 


TEAMS - Virtualne učionice
Korisni linkovi
izreke

"Onaj tko se usudi poučavati nikada ne smije prestati učiti."

(John Cotton Dana)

"Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki."

(Aristotel)

"Učitelj - zanimanje koje poučava sva druga zanimanja."

(Anonimni autor)

CMS za škole logo
Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj / Tuhelj 54, HR-49215 Tuhelj / os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr / ured@os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr
preskoči na navigaciju